Kursy

Dzięki kursom przygotowującym do egzaminów i dużej ilości czasu spędzonych z korepetytorem, każdy kursant gruntownie powtórzy i utrwali wiadomości objęte standardami wymagań egzaminacyjnych. Na zajęciach będziemy rozwiązywać bardzo dużą ilość zadań z arkuszy egzaminacyjnych.

 

Taki program gwarantuje, że nasi uczniowie bez problemu zdają swoje egzaminy.Cechy wyróżniające moje kursy:

  • małe grupy 4-6 osobowe
  • niskie ceny od 25 zł/1h
  • interaktywne wykłady mające na celu rzetelne powtórzenie wszystkich treści programowych
  • duża ilość ćwiczeń/zadań utrwalających poznane treści, rozwiązywanych wspólnie z korepetytorem
  • autorski, przygotowany przeze mnie program zgodny ze standardami wymagań egzaminacyjnych
  • kursy przygotowawcze odbywają się u mnie w domu (Marki ul. Leśmiana 2) w specjalnie do tego przeznaczonym pokoju
  • pod koniec kursu przeprowadzamy oficjalny egzamin próbny

Zapraszam do zapisów do grup na rok szkolny 2017/18 (więcej)

 

Kurs przygotowawczy do sprawdzianu w 6 klasie szkoły podstawowej

Zajęcia kursowe odbywają się raz w tygodniu w godzinnym bloku. Jedna lekcja trwa 60 minut.
Kurs obejmuje materiał z matematyki obowiązujący do egzaminu matematyczno – przyrodniczego. Zawiera powtórki z następujących działów:

 


Kurs przygotowawczy do egzaminu gimnazjalnego z matematyki

Zajęcia kursowe odbywają się raz w tygodniu w półtoragodzinnym bloku.
Kurs obejmuje materiał z matematyki obowiązujący do egzaminu matematyczno – przyrodniczego. Zawiera powtórki z następujących działów:

• liczby i działania
• potęgi i pierwiastki
• obliczenia procentowe
• wyrażenia algebraiczne
• równania, nierówności, układy równań
• planimetria
• stereometria
• funkcje
• prędkość, droga, czas
• statystyka i elementy prawdopodobieństwa.

 


Kurs przygotowawczy do matury z matematyki

Zajęcia kursowe odbywają się raz w tygodniu w dwugodzinnym bloku.
Na zajęciach będzie powtórzony cały program liceum z matematyki z zakresu poziomu podstawowego/rozszerzonego. Kurs prowadzony będzie w kolejności działów matematycznych wg podanego programu. Przy omawianiu danego działu, powtórzone zostaną wszystkie pojęcia, twierdzenia i wzory występujące w tym dziale, następnie rozwiązane zostaną przykładowe zadania ilustrujące wykorzystanie poznanych twierdzeń, wzorów oraz pojęć.
Kurs trwa łącznie 56 godzin, zajęcia odbywają się od końca września do końca kwietnia. Kurs obejmuje powtórki z następujących działów:

• liczby rzeczywiste
• wyrażenia algebraiczne
• funkcje
• ciągi
• trygonometria
• planimetria
• geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej
• stereometria
• elementy statystyki opisowej
• teoria prawdopodobieństwa i kombinatoryka.


Cennik kursów

Poniedziałek

Środa

Czwartek

6 klasa SP

25zł
60 min

godz.: 18-19

3 klasa Gimnazjum

25zł
60 min

godz.: 18-20

Maturzyści

30zł
60 min

godz.: 18-20